اخبار

26.02.2019

در باره فرهنگ فکری اروپا

Читать далее
26.02.2019

دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو - برندگان جوایز آزمون حقوق بین الملل ف. جسوپ در مسکو

Читать далее
04.12.2018

نمایشگاه بین المللی «تحصیلات و سوابق شغلی»

Читать далее
14.11.2018

مدرسه مهارت آموزشی در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو

Читать далее
26.10.2018

کنفرانس بین المللی «مطالعات زبان های رومی تبار در دوره چندزبانگی»

Читать далее
19.10.2018

فستیوال علوم در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو

Читать далее
09.10.2018

دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در نمایشگاه بین المللی آموزشی

Читать далее
19.09.2018

پروژه «شنبه های دانشگاهی» افتتاح شد

Читать далее
07.09.2018

روز دانش در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسک

Читать далее
27.04.2018

مدرسه مترجم دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در مینسک

Читать далее
28.03.2018

كنفرانس بين المللى دانشجويى COLLEGIUM LINGUISTICUM - 2018 در دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو

Читать далее
28.02.2018

دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو يكى از بهترين دانشگاه ها است

Читать далее
27.11.2017

كنفرانس علمى - كاربردى بين المللى در زمينه حفظ و توسعه فرهنگ و زبان هاى ترك زبان روسى در دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو

Читать далее
24.11.2017

دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو در رتبه بندى بهترين دانشگاه هاى بريكس

Читать далее
17.11.2017

سمينار بين المللى در دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو

Читать далее
14.11.2017

ماوريتسيو وييتسى دكترى افتخارى از دانشگاه دولتى زبانشناسى گرفت

Читать далее
01.11.2017

هفتمين همايش علمى آسيب هاى ترجمه متون ادبى در كريمه برگزار شد

Читать далее
31.10.2017

بازديد هئيت دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو از دانشگاه علامه طباطبايى

Читать далее
24.10.2017

داوطلبين دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو در فستيوال جهانى جوانان و دانشجويان در ساچى

Читать далее
19.10.2017

دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو در رتبه بندى بريتانى جايگاه خود را تقويت كرد

Читать далее