Студенты МГЛУ — участники Молодежной научно-практической конференции «Национальные игры и игропрактики» в Санкт-Петербурге

17 октября 2022

11 октября 2022 г. в Доме дружбы Ленинградской области состоялась VIII молодежная научно-практическая конференция «Национальные игры и игропрактики» при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

В конференции приняли участие и студентки 3-го курса МГЛУ, выбравшие своей специальностью политологию. Но несмотря на то, что изучают английский и украинский языки, в круг интереса попали армянские игры, игры хантов и манси, а также народов эрзи и мокши.

Дарья Дрягина в докладе «Роль народных игр в формировании самосознания армянского народа (на примере игр «Нарды» и «Перетягивание палки»)» коснулась истории армян в России, а также рассказала о том, как история народа и особенности характера отражаются в народных играх. Для иллюстрации Даша выбрала две игры. Одну — соревновательного характера и интеллектуальную. Подробно рассказала о правилах этих игр и о том, как они связаны с историей Армении и традициями армянского народа. Не забыла также рассказать об особенностях армянских народных игр и их классификации.

Яна Бородина в докладе «Игровая культура как неотъемлемая часть традиций хантов и манси» обратила внимание на различные виды игровой деятельности, которые используют при воспитании детей обские угры. Подробно рассказала и о народных игрушках (самодельных куклах), о роли активных игр для подготовки детей к жизни в суровых условиях, а также о разнообразии интеллектуальных игр (напольные игры, игры во время трапезы и т. д.)

А Лолита Максимова свой доклад «Эрзянские и мокшанские народные игры как культурный код субэтносов» посвятила народным играм эрзи и мокши, подробно остановилась на таких, как «В белочку», «В чушки» («В бур-палку») и «Мышиный огонек», которые наглядно транслируют культурный код народов Мордовии.

Студенти МДЛУ — учасники Молодіжної науково-практичної конференції «Національні ігри та ігропрактики» в Санкт-Петербурзі

11 жовтня 2022 р. в Будинку дружби Ленінградської області відбулася VIII молодіжна науково-практична конференція «Національні ігри та ігропрактики» за підтримки Комітету з місцевого самоврядування, міжнаціональних і міжконфесійних відносин Ленінградської області.

У конференції взяли участь і студентки 3-го курсу МДЛУ, які обрали своєю спеціальністю політологію. Але незважаючи на те, що вивчають англійську та українську мови, в коло їхніх інтересів потрапили вірменські ігри, ігри хантів і мансі, а також народів ерзі і мокші.

Дарина Дрягіна в доповіді «Роль народних ігор у формуванні самосвідомості вірменського народу (на прикладі ігор «Нарди» і «Перетягування палиці»)» торкнулася історії вірмен в Росії, а також розповіла про те, як історія народу й особливості характеру відображаються в народних іграх. Для ілюстрації Даша вибрала дві гри. Одну — змагального характеру та інтелектуальну. Детально розповіла про правила цих ігор і про те, як вони пов'язані з історією Вірменії і традиціями вірменського народу. Не забула також розповісти про особливості вірменських народних ігор та їхню класифікацію.

Яна Бородіна в доповіді «Ігрова культура як невід'ємна частина традицій хантів і мансі» звернула увагу на різні види ігрової діяльності, які використовують при вихованні дітей обські угри. Детально розповіла і про народні іграшки (саморобні ляльки), про роль активних ігор для підготовки дітей до життя в суворих умовах, а також про різноманітність інтелектуальних ігор (підлогові ігри, ігри під час трапези тощо).

А Лоліта Максимова свою доповідь «Ерзянські і мокшанські народні ігри як культурний код субетносів» присвятила народним іграм Еерзі і мокші, детально зупинилася на таких, як «У білочку», «У чушки» («У бур-палицю») і «Мишачий вогник», які наочно транслюють культурний код народів Мордовії.


Возврат к списку

Система Orphus