Встреча с профессиональным переводчиком Еленой Мариничевой

23 октября 2018
Встречи с представителями профессии, которую ты осваиваешь и которой ты хочешь посвятить свою жизнь, всегда очень ценны, поскольку не только изнутри знакомят тебя с секретами и нюансами, невидимыми до тех пор, пока ты лицом к лицу не столкнешься с ними, но и, с другой стороны, могут подсказать, а на правильном ли ты пути, стоит ли тебе этим заниматься, твое ли это?
Студентки пятого курса переводческого факультета МГЛУ знакомы с известным переводчиком с украинского на русский Еленой Мариничевой еще с третьего курса, посещали презентации переводов ее книг. Но вот пообщаться на профессиональном языке пока возможности не было. До сегодняшнего дня.
Темой разговора стал один из последних переводов Елены Мариничевой — роман  современного украинского писателя и поэта Сергея Жадана «Интернат». Сам роман был признан лучшим в номинации «Современная украинская проза» на Форуме издателей во Львове (Украина) в 2017 году, переведен на русский, немецкий, английский.
Написан очень красивым современным литературным украинским языком, но с определенным количеством разговорной лексики, что и составляет для переводчика определенные трудности. Именно об этих и некоторых других переводческих нюансах и шел профессиональный разговор.
Каждая из студенток предлагала свой вариант перевода той или иной части произведения. Не всегда их вариант совпадал с вариантом переводчика. И тогда возникали… профессиональные споры. Но в большинстве случаев Елена соглашалась с предложенными вариантами сложных моментов, а в нескольких случаях даже взяла на заметку более точный перевод начинающих переводчиков и сказала, что во второй редакции романа учтет их обязательно.
От Елены Владиславовны студентки узнали о некоторых новых для них техниках перевода разговорного украинского языка и решения различных переводческих проблем и остались очень благодарны за такой ценный опыт.


Зустрічі iз представниками професії, яку ти опановуєш і якiй хочеш присвятити своє життя, завжди дуже цінні, оскільки не тільки «зсередини» знайомлять тебе з секретами та нюансами, невидимими до тих пір, поки ти «ніс до носа» не зіткнешся з ними, але і, з іншого боку, можуть підказати, чи на правильному ти шляху, чи варто тобі цим займатися, чи це твоє?
Студентки п'ятого курсу факультету перекладу МДЛУ знайомі з відомою перекладачкою з української російською Оленою Маринічевою ще з третього курсу, відвідували презентації книг в її перекладах. Але ось поспілкуватися професійною мовою поки можливості не було. До сьогодні.
Темою розмови став один iз останніх перекладів Олени Маринічевої — роман сучасного українського письменника і поета Сергія Жадана «Інтернат». Сам роман був визнаний кращим у номінації «Сучасна українська проза» на Форумі видавців у Львові (Україна) в 2017 році, він переведений російською, німецькою, англійською.
Написаний дуже гарною сучасною літературною українською мовою, але з використанням розмовної лексики, що і складає певні труднощі для перекладача. Саме про ці та деякі інші перекладацькі нюанси і йшла професійна розмова.
Кожна зі студенток пропонувала свій варіант перекладу тієї чи іншої частини твору. Не завжди їхнiй варіант співпадав iз варіантом перекладачки. І тоді виникали... професійні суперечки. Але в більшості випадків Олена погоджувалася з запропонованими варіантами складних моментів, а в кількох випадках навіть взяла «на олiвець» бiльш точний переклад перекладачів-початківців і сказала, що в другій редакції роману врахує їх обов'язково.
Від Олени Владиславівни студентки дізналися про деякі нові для них техніки перекладу розмовної української мови та вирішення різних перекладацьких проблем і були дуже вдячними за такий цінний досвід.
Возврат к списку

Система Orphus