В память о выдающемся украинском поэте Борисе Олейнике

5 марта 2020
В 2019 году Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ издал книгу, посвященную жизни и деятельности выдающегося украинского поэта современности Бориса Ильича Олейника «Борис Олейник: “Когда вернусь...”».
В ней собраны воспоминания коллег Бориса Ильича и его друзей. Всех тех, кто долгие годы знал поэта, вместе с ним творили историю большой страны и обогащали национальную культуру.
Борис Ильич ушел из жизни в 2017 году, но остался Мастером поэтического слова на все времена. Он писал лирические и романтические стихи, детские стихи и едко-сатирические послания, философские размышления и гражданскую поэтику.
В библиотеке Центра украинистики есть много книг поэзий Бориса Олейника, в том числе и с дарственными надписями преподавателю украинского языка МГДУ Ассоль Овсянниковой. И книга «Борис Олейник: “Когда вернусь...”» станет еще одним бесценным экземпляром.
К слову, студенты МГЛУ прошлых лет имели счастье видеть и слышать Бориса Ильича в Москве, в Национальном культурном центре Украины на Арбате. И тому есть фотосвидетельства.


ПІСНЯ ПРО МАТІР
Посіяла  людям  літа  
                           свої,  літечка  житом,
Прибрала  планету,
                             послала  стежкам  споришу,
Навчила  дітей,
                   як  на  світі  по  совісті  жити.
Зітхнула  полегко  –  
                     і  тихо  пішла  за  межу.
-  Куди  ж  це  ви  мамо?!  -  
                       сполохано  кинулись  діти.
-  Куди  ж  ви,  бабусю?  -  
                         онуки  біжать  до  воріт.
-  Та  я  недалечко...
                       де  сонце  лягає  спочити.
Пора  мені,  діти...
                   А  ви  вже  без  мене  ростіть.
-  Та  як  же  без  вас  ми?..
                     Та  що  ви  намимислили,  мамо?
-  А  хто  нас  бабусю,
                     у  сон  поведе  по  казках?
-  А  я  вам  лишаю
                 всі  райдуги  із  журавлями,
І  срібло  на  травах,
               і  золото  на  колосках.
-  Не  треба  нам  райдуг,
                       не  треба  нам  срібла  і  злота,
Аби  тільки  ви
             нас  чекали  завжди
                           край  воріт.
Та  ми  ж  переробим  
                     усю  вашу  вічну  роботу,  -
Лишайтесь,  матусю,
                     навіки  лишайтесь.  Не  йдіть.
Вона  усміхнулась,
                 красива  і  сива,  як  доля.
Махнула  рукою  -  
                 злетіли  увись  рушники.
"Лишайтесь  щасливі",  -  
                       і  стала  замисленим  полем
На  цілу  планету,
                 на  всі  покоління  й  віки.Вшанування пам’яті видатного українського поета Бориса Олійника

У 2019 році Міждержавний фонд гуманітарної співпраці держав — учасниць СНД видав книгу, присвячену життю і діяльності видатного українського поета сучасності Бориса Ілліча Олійника «Борис Олійник: “Коли повернуся..."».
У ній зібрані спогади колег Бориса Ілліча та його друзів. Усіх тих, хто довгі роки знав поета, разом із ним творили історію великої країни і збагачували національну культуру.
Борис Ілліч пішов із життя в 2017 році, але залишився майстром поетичного слова на всі часи. Він писав ліричні та романтичні вірші, дитячі вірші та їдко-сатиричні послання, філософські роздуми і громадянську поетику.
У бібліотеці Центру україністики є багато книг поезій Бориса Олійника, в тому числі і з дарчими написами викладачеві української мови МДЛУ Ассоль Овсянниковій. І книга «Борис Олійник: "Коли повернуся..."» стане ще одним безцінним екземпляром.
До речі, студенти МДЛУ минулих років мали щастя бачити і чути Бориса Ілліса у Москві, в Національному культурному центрі України на Арбаті. І тому є фотосвідоцтва.
Возврат к списку

Система Orphus