Открытое практические занятие по украинскому языку

Открытое практические занятие по украинскому языку
1 декабря 2020


1 декабря 2020 г. преподаватель украинского языка А. А. Овсянникова вместе со студентками 2 курса переводческого факультета провели открытое практическое занятие по курсу «Практический курс второго иностранного языка (украинский)» на тему «Хобби и увлечения» в онлайн-формате. На занятии присутствовали коллеги — преподаватели языков стран СНГ и ближнего зарубежья. Во время занятия студентки рассказали на украинском языке про свои хобби и увлечения, а также задали вопросы по тексту одногруппницам. Выполнив ряд упражнений по стилистике (нужно было исправить стилистические ошибки в ряде устойчивых выражений на украинском языке) и грамматике, студентки получили задание просмотреть видео на украинском языке, пересказать его содержание и ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Среди заданий был также перевод текста, посвященного хобби украинских женщин, с украинского на русский с листа. Занятие прошло в творческой и доброжелательной атмосфере, что подчеркнули присутствовавшие на занятии преподаватели в своих отзывах. Студентки, в свою очередь, тоже положительно оценили такой опыт проведения занятий и не против время от времени практиковать именно такой формат. Опыт проведения открытых занятий очень полезен студентам с точки зрения практики работы на публике, развития навыков борьбы с волнением перед публичным выступлением, умения находить решения в ситуациях, возникающих здесь и сейчас.

Відкрите практичне заняття з української мови

1 грудня 2020 р. викладач української мови А. О. Овсянникова разом зі студентками 2 курсу перекладацького факультету провели відкрите практичне заняття з курсу «Практичний курс другої іноземної мови (українська)» на тему «Хобі та захоплення» в онлайн-форматі. На занятті були присутні колеги — викладачі мов країн СНД та ближнього зарубіжжя. Під час заняття студентки розповіли українською про свої хобі та захоплення, а також поставили запитання по тексту одногрупницям. Виконавши низку вправ зі стилістики (потрібно було виправити стилістичні помилки у ряді стійких виразів українською мовою) та граматики, студентки отримали завдання переглянути відео українською мовою, переказати його зміст та дати відповіді на додаткові запитання викладача. Серед завдань був також усний переклад з аркуша з української російською тексту, присвяченого хобі українських жінок. Заняття пройшло у творчій і доброзичливій атмосфері, що підкреслили присутні на занятті викладачі у своїх відгуках. Студентки, у свою чергу, теж позитивно оцінили такий досвід проведення занять і навіть не проти час від часу практикувати саме такий формат. Досвід проведення відкритих занять дуже корисний студентам з огляду на практику роботи на публіці, розвиток навичок боротьби з хвилюванням перед публічним виступом, уміння знаходити рішення в ситуаціях, що виникають тут і зараз.Возврат к списку

Система Orphus