Avrupa’nın Entelektüel Kültürü Hakkında

26 февраля 2019

Avrupa’nın Entelektüel Kültürü Hakkında5 ile 9 Şubat arasında MDDÜ’de “Avrupa’nın Entelektüel Kültürü” adındaki uluslararası disiplinlerarası mesleki yeterlilik artırma programı düzenlendi.

Program; beşeri bilimler öğretmenlerinin mesleki yeterliliğinin artırılmasına, bilim araştırmalarının popülerleştirilmesine, yabancı meslektaşlarla deneyim teatisinin sağlanmasına yöneliktir. Programa önde gelen yabancı bilimadamlarının Fransızca’da okudukları dilbilim ve felsefenin türlü konularına değinen bir dizi konuşma dahildir. Program; Fransızca, felsefe, tarih, kültürbilimi ve diğer beşeri bilimler öğretmenleri, genç bilimadamları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri v.b. için ilginç olabilir.