Tez Kurulları

Rusya Federasyonu’nun bütün geçerli dereceleri, MDDÜ Tez Kurulları tarafından takdim edilir. Derece veren kurullar, şu alanlarda doktora ve doktora sonrası derecelerinin akademik standartları ve kalitesinden sorumludur:

D 212.135.01 Tez Kurulu, Cermen dilleri (10.02.04 nolu akademik disiplin kodu) ve Roman Dillerindeki (10.02.05 nolu kod) ileri dereceler verir.

D 212.135.02 Tez Kurulu; Dil Kuramı (10.02.19 nolu kod), Karşılaştırmalı Tarihi Dilbilimi ve Karşılaştırmalı Tipolojik Dilbilimi (10.02.20 nolu kod) ve Uygulamalı ile Matematik Dilbilimi (10.02.21 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.

D 212.135.03 Tez Kurulu; Genel Pedagoji, Genel Pedagoji ve Eğitim Tarihi (13.00.01 nolu kod) ve Eğitim Kuramı ve Yöntembilimi (13.00.02 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.

D 212.135.06 Tez Kurulu, Rus Dili (10.02.01 nolu kod) ve Eğitim Psikolojisi (19.00.07 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.

D 212.135.07 Tez Kurulu, Sosyal Felsefe (09.00.11 nolu kod) ve Kültür Kuramı ve Tarihi (24.00.01 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.

D 212.135.08 Tez Kurulu; Sosyal Yapı, Sosyal Kurumlar ve Süreçler (22.00.04 nolu kod) ve Uluslararası İlişkilerdeki Siyasi Sorunlar, Küresel ve Bölgesel Gelişme (23.00.04 nolu kod) alanlarında ileri dereceler verir.